Jmatch chính thức hoạt động.

Tháng 12/2018, thủ tục ban đầu tạo tiền đề cho sự phát triển kinh doanh của Công ty đã được hoàn tất. Cảm ơn bạn bè, đối tác Nhật và Việt đã góp sức, chia sẻ vào việc tạo nền móng cho sự phát triển của Công ty!

Để lại bình luận